Xin chân thành cảm tạ
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại,
Quý Thầy Cô, bạn bè Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
đã gọi, gửi điện thư, vòng hoa, phúng điếu và trực tiếp đến chia buồn trước sự ra đi về Cõi Vĩnh Hằng của chồng tôi:
Ông Trần Ngươn Long
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính mong được lượng thứ
 
Bà quả phụ: Trần Ngươn Long
Nhủ danh: Nguyễn Thị Thu Thủy