BIÊN BẢN BUỔI HỌP

Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại

NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2011

 

Địa điểm: 612 Spring Miller Ct., Arlington, Texas  76002-4123

Ngày giờ: 02 tháng 07 năm 2011 từ 16 giờ 30  đến 20 giờ 30

Chủ toạ buổi họp: Anh Trần Văn Hai

Thư ký: Chị Nguyễn Thị Phụng và Chị Nguyễn Thị Lang

Thành phần tham dự: Buổi họp được sự tham dự của Quý Thầy Cô và các anh chị cựu học viên NLS Bình Dương:

Quý Thầy: Huỳnh-Kim-Ngọc, Nguyễn-Thượng-Hạng, Vương-Thế-Đức, Đặng-Tấn-Lung, Huỳnh-Văn-Công, Ngô-Hữu-Giao.

Quý Cô:  Bạch-Thị-Vàng, Huỳnh-Thị-Hương, Nguyễn Thị -Thu, Trần-Thị-Nữ, Trần Thị-Ngọc.

Cựu học viên: Nguyễn-Thị-Lang, Chung-Thanh-Tú, Đặng-Hữu-Lợi, Trần-Văn-Hai, Nguyễn-Thị -Bạch-Yến, Trần-Thị-Hường, Trương-Thị-Thu-Tịnh, Lưu-Xẻn, Phạm-Văn-Nghĩa, Trần-Ngọc-Phú, Huỳnh-Chấn-Hưng, Nguyễn-Văn-Có, Lê-Kỳ-Hiệp, Lê-Minh-Mẫn, Nguyễn-Thị-Hồng, Nguyễn-Thị-Phụng, Nguyễn-Ngọc-Nhân, Phan-Mỹ-Châu và Nguyễn-Quan-Huy.

Chương trình buổi họp:

 A- THÀNH LẬP HỘI VÀ BẦU BAN ĐIỀU HÀNH HỘI

 B- VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA TRANG NHÀ "nlsbinhduong.com"

Mở đầu buổi họp, anh Trần Văn Hai chào mừng và cám ơn Quý Thầy Cô cùng các anh chị cựu học viên NLS Bình-Dương từ các nơi đến tham dự Đại Hội. Kế đến, anh nêu mục đích cùng chương trình của buổi họp và kêu gọi tất cả cùng góp ý liên quan đến những điều được nêu trong chương trình. 

Được mời phát biểu đầu tiên, Thầy Huỳnh Kim Ngọc đại diện các bạn đồng nghiệp gởi lời cám ơn Ban Tổ Chức Đại-Hội đã tạo nên buổi gặp gỡ đặc biệt nầy. Thầy mong muốn sự thành hình của Hội với một Ban Điều Hành để tiện sinh hoạt trong những ngày tới.

Tiếp lời Thầy Ngọc, Thầy Huỳnh Văn Công đã phát biểu trong sự xúc động; một lần nữa, Thầy cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo buổi gặp gỡ quý báu nầy. Thầy nêu lên tầm quan trọng của sự thành hình Hội và Ban Điều Hành cần có để sinh hoạt.

Cùng ý với hai thầy, Cô Vàng, quý Thầy Cô khác và một số anh chị cựu học viên cũng đã bày tỏ sự cám ơn đến Ban Tổ Chức Đại Hội đã tạo nên buổi tao ngộ đặc biệt nầy sau gần 40 năm rời trường. Anh Phạm Văn Nghĩa đã tâm tình, dù hiện nay ngôi trường cũ không còn nữa, vả chăng chỉ còn lại dư vang, nhưng keo sơn và tình tự được gieo mầm từ những năm tháng cũ vẫn còn sống mãnh liệt trong ta, những người có cùng chung quá khứ. Khởi đi từ niềm khao khát muốn gặp lại để chúng ta cùng tìm đến nhau, cùng qui tụ về dự Đại Hội hôm nay. Công việc kế tiếp, không kém phần khẩn thiết là sự thành hình Hội và Ban Điều Hành để sinh hoạt trong những ngày tới. 

Anh Nguyễn Văn Có đã lấy biểu quyết bằng cách dơ tay, đại đa số đồng ý thành lập Hội và yêu cầu xúc tiến việc bầu Ban Điều Hành.

A- THÀNH LẬP HỘI VÀ BẦU BAN ĐIỀU HÀNH HỘI

I. Danh xưng và thành phần Ban Điều Hành:

Anh Có đề nghị về Tên Hội và thành phần Ban Điều Hành như sau:

1. Tên Hội: Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại

2. Thành phần của Ban Điều Hành Hội:

-Hội Trưởng

-Hội Phó Đặc Trách Nội Vụ

-Hội Phó Đặc Trách Ngoại Vụ

-Tổng Thư Ký

-Thủ Quỹ

-Ban Thông Tin, Liên Lạc (Đặc trách Trang Nhà)

-Ban Văn Nghệ

-Ban Kỹ Thuật

-Ban Cố Vấn (mời Quý Thầy Cô hưởng ứng)

Thành phần nhân sự mỗi ban được đề nghị ít nhất là hai người để hỗ trợ cho nhau.

II. Bầu Ban Điều Hành:

Đề nghị trên của anh Có được thông qua với đa số thuận. Bầu Ban Điều Hành Hội được tiến hành theo thể thức sau đây:

1. Đơn danh cho mỗi chức vụ

2. Tự nguyện ứng cử, đề cử

3. Bầu được theo hình thức dơ tay

Hầu như không có sự ứng cử cho bất cứ chức vụ nào. Mỗi chức vụ đều có 2, 3 ứng viên được đề cử.  Nhờ vào tình thần hợp tác, góp sức cùng lo công việc chung nên chúng ta có được một Ban Điều Hành khá lý tưởng, bầu với sự đồng ý của đa số:  

- Hội Trưởng:                                      Anh LƯU-XẺN

- Hội Phó Đặc Trách Nội Vụ :             Anh PHẠM-VĂN-NGHĨA

- Hội Phó Đặc Trách Ngoại Vụ:          Anh NGUYỄN-VĂN-CÓ

- Tổng Thư Ký:                                   Chị  TRẦN-THỊ-HƯỜNG

- Thủ Quỹ:                                          Chị NGUYỄN-THỊ-LANG

- Ban Thông Tin Liên Lạc:                  Chị  CHUNG-THANH-TÚ

- Ban Văn Nghệ:                                 Anh TRẦN-NGỌC-PHÚ

- Ban Kỹ Thuật:         Anh PHẠM-VĂN- NGHĨA  &  Anh NGUYỄN-VĂN-CÓ

- Ban Cố Vấn: Thầy Ngọc, Thầy Hạng, Thầy Đức, Thầy Lung, Thầy Công, Thầy Giao, Cô Thu, Cô Vàng, Cô Nữ, Cô Ngọc. (được mời)

III. Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành:

Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành được đa số đề nghị là 4 năm. Tuy nhiên, Ban Điều Hành đầu tiên xin nhận nhiệm kỳ 2 năm. Được tập thể đồng ý, do đó, đến 2013 chúng ta sẽ bầu một BĐH mới.

B- VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA TRANG NHÀ "nlsbinhduong.com"

Hầu hết ai cũng công nhận vai trò hệ trọng của Trang Nhà "nlsbinhduong.com" trong những tháng năm qua, và sinh hoạt của Hội trong những ngày tới.  Nó là nhịp cầu kết nối chúng ta và đã góp phần không nhỏ trong việc tổ chức Đại Hội kỳ I. 

Qua tâm tình, chị Chung Thanh Tú cho biết Trang Nhà khởi nguyên do sự không ngừng khuyến khích của Thầy Đặng Tấn Lung, sự đóng góp tài chánh của Quý Thầy Cô và các bạn, cùng sự hợp tác tích cực của những người bạn như: chị Lê Thị Thu Hà, chị Nguyễn Thị Năm...

Bao lâu nay và những ngày tới chị Tú đã và sẽlàm việc trên tinh thần vì tập thể và Trang Nhà nlsbinhduong.com là của tập thể NLS Bình Dương hơn là của riêng bất cứ một ai. Chị cũng đã nêu những điều khích lệ cùng sự khó khăn của chị trong việc chăm sóc trang nhà ở những năm tháng vừa qua. Liên quan về chủ quyền của trang nhà, Chị Tú cho biết hiện Chị Thu Hà đang giữ master key của trang nhà “nlsbinhduong.com”.

Anh Hai nêu tính cách quan trọng vai trò thông tin và liên lạc của Trang Nhà và nó đã giúp chúng ta biết được tin tức, sinh hoạt của nhau.

Cùng quan điểm về tầm quan trọng của Trang Nhà, Thầy Vương Thế Đức tiếp lời với kinh nghiệm cá nhân, Thầy đánh giá rất cao tinh thần chịu khó làm việc của chị Tú và những người bạn của chị trong việc gầy dựng, trông nôm, điều quản cùng hiệu quả Trang Nhà đạt được. Thầy Đức kêu gọi sự trợ lực  hơn nữa từ Quý Thầy Cô, các anh chị NLS Bình Dương   nhằm đỡ đần, san sẻ công việc với chị Tú.

Thật đáng ca ngợi tinh thần xem Trang Nhà "nlsbinhduong.com" là của tập thể. Để thể hiện vai trò tiếng nói chánh thức của Hội, và đúng theo cấu trúc tổ chức thì Trang Nhà nên trực thuộc sự điều hành của Ban Điều Hành Hội. Thầy Đức đề nghị, Hội Trưởng đương nhiệm được phó thác (in trust) tạm thời đứng tên và cam kết bàn giao cho người kế nhiệm tài sản của Hội, trong đó Trang Nhà được xem là một tài sản của Hội.

Đồng ý với sự đề nghị, chị Bạch Yến cho rằng những ý kiến đó nếu được thực hiện đúng ngay từ ban đầu vẫn hơn.

Anh Có hoan hô tinh thần của chị Tú xem Trang Nhà "nlsbinhduong.com" là tiếng nói của tập thể Áo Nâu NLS Bình Dương, chứ không phải của một cá-nhân nào, và thuộc chủ quyền của Hội. Hội sẽ chi trả cho mọi chi phí điều quản trang nhà.

Chị Tú đồng ý tinh thần nêu trên và kêu gọi sự hợp tác của tập thể cùng yêu cầu được Thầy Đức trợ giúp về kỹ thuật. 

Anh Lưu Xẻn, Hội Trưởng vừa được bầu, hứa sẽ ký bản cam kết liên quan về Trang Nhà và yêu cầu được sự cố vấn kỹ thuật  của Thầy Đức.  

Thầy Lung ngợi khen tinh thần làm việc của chị Tú và cho rằng sự đồng thuận về Trang Nhà như trên rất đẹp và nên tiến hành những thủ tục cần thiết càng sớm càng tốt. Với sự hỗ trợ tích cực của tập thể, công việc của chị Tú sẽ dễ dàng hơn. Thầy Lung tự nguyện sẽ sẵn sàng giúp sức trong khả năng của mình.

Anh Có cho biết Ban Điều Hành sẽ ráng tìm người để tiếp sức cho các ban, ít nhất là 2 người/mỗi ban. Riêng Ban Thông Tin Liên lạc (còn được gọi là Ban Trang Nhà) sẽ kêu gọi thêm vài người trợ giúp chị Tú.

Buổi họp được tuyên bố kết thúc bằng sự đúc kết sơ lược của anh Hai với lời cám ơn cho sự tích cực đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và các anh chị tham dự buổi họp. 

Chủ toạ buổi họp  

Trần Văn Hai

 

Thư ký buổi họp

Nguyễn Thị Lang

Nguyễn Thị Phụng

 

Biên bản nầy được lưu trong hồ sơ sinh hoạt của Hội và được gởi đến Quý Thầy Cô cùng các thành viên trong Ban Điều Hành Hội. Một văn bản khác ngắn hơn, đúc kết những gì đạt được qua buổi họp sẽ được thông báo trênTrang Nhà của Hội.