BIÊN BẢN BUỔI HỌP TIỀN ĐẠI HỘI II
Hội Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
 
Địa điểm: Nông Trại của Thầy Cô Nguyễn-Ngọc-Ẩn & Nguyễn-Thị-Quới
                  30028 Margale Ln, Vista, CA 92084
 
Ngày giờ: 05 tháng 07 năm 2013 từ 20 giờ 00  đến 24 giờ 00
 
Chủ tọa buổi họp: Anh Trần-Văn-Hai
 
Thư ký: Chị Nguyễn-Thị-Bạch Yến và Anh Đặng-Hữu-Lợi
 
Thành phần tham dự: Buổi họp được sự tham dự của Quý Thầy Cô và các Anh Chị cựu học viên NLS Bình Dương:
 
Quý Thầy: Nguyễn-Ngọc-Ẩn, Hồ-Thành-Huân, Vương-Thế-Đức, Đặng-Tấn-Lung.
 
Quý Cô:    Nguyễn-Thị-Quới, Bạch-Thị-Vàng, Trịnh-Thị-Kiêm-Loan, Huỳnh-Thị-Hương, Nguyễn-Thị -Thu, Trần-Thị-Nữ, Phan-Thị-Đức.
 
Cựu học viên: Phan Thị Thuyết, Đặng-Hữu-Lợi & dâu NLS, Trần-Văn-Hai, Nguyễn-Thị -Bạch-Yến, Lưu-Xẻn, Phạm-Văn-Nghĩa & Nguyễn-Thị-Phụng, Trần-Ngọc-Phú & và dâu NLS, Nguyễn-Văn-Có & Nguyễn Thị Bình Minh, Lê-Kỳ-Hiệp,  Nguyễn-Ngọc-Nhân & rể NLS Nguyễn-Hùng-Sơn, Phan Tấn Lợi, Nguyễn Tấn Thành,  Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Quan Huy & dâu NLS, Phạm Văn Sinh, Nguyễn Văn Y, Trần Đình Thảo,
 
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỌP
 
A- TỔNG KẾT HAI NĂM HOẠT ĐỘNG và BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI
 
Mở đầu buổi họp, anh Trần-Văn-Hai chào mừng và cám ơn Quý Thầy Cô cùng các anh chị cựu học viên NLS Bình-Dương từ các nơi đến tham dự Đại Hội. Kế đến, anh nêu mục đích cùng chương trình của buổi họp, đồng thời kêu gọi mọi người cùng góp ý cho những điều đã được nêu lên trong chương trình.
 
Một số ý kiến tích cực được các Thầy Cô và các bạn nêu lên:
 
- Một sồ Thầy Cô và các bạn đề nghị niên liễm và gây quỹ để giúp đỡ những thành viên của Hội khi gặp khó khăn nhưng không được sự tán đồng của số đông và xem ra mọi người vô hình chung chấp nhận ý kiến kêu gọi sự giúp đỡ có tính cách cá nhân hoặc ủng hộ tài chánh khi tổ chức ĐH hay những việc cần thiết để điều hành Hội.
 
- Anh Lưu Xẻn đ̣ề nghị nên có khuôn mặt mới điều hành Hội và nêu thiện chí lúc nào cũng sẵn  lòng hoạt động cho Hội.
 
- Anh Nguyễn-Văn-Có đã cám ơn sự tham dự của mọi người và nêu quyết tâm làm tất cả cho đại hội với hy vọng sẽ kết nối lại tình Thầy Trò và đ̣ồng môn ngày thêm bền vững. Tiếp theo, anh cho rằng qua 2 năm hoạt động, tuy có chậm nhưng mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp.
 
- Anh Phạm Văn Nghĩa trong phần phát biểu đã nêu bật tinh thần phục vụ vô vị lợi và hy sinh của BĐH và kêu gọi sự tiếp tay của các thành viên từ việc đóng góp bài vở ̣đến  đóng góp ý kiến để Hội luôn thăng tiến. Anh Nghĩa nhắc lại những mục đích sự góp mặt của trang nhà NLSBINHDUONG HN.COM, nơi liên lạc và là chỗ dựa cung cấp món ăn tinh thần cho các thành viên của hội. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn sâu xa đến Thầy Vương Thế Đức, người đã toàn tâm, toàn lực để giúp chúng ta có trang nhà thật trang nhã, và chuyên nghiêp sớm thành hình trong thời gian ngắn. Mặc khác, anh Nghĩa ca ngợi và cám ơn  tinh thần làm việc ngày đêm của Chị Trần Thị Hường sau khi trang nhà được trình làng, tuy mọi việc hoàn toàn mới mẻ, nhưng nhờ sự quyết tâm học hỏi và với vốn liếng căn bản sẵn có, Chị đã chứng tỏ khả năng điều hành trang nhà để cung cấp món ăn tinh thần thật đa dạng cho mọi thành viên của Hội.
 
- Về việc bầu Ban Chấp Hành mới, các Thầy Cô và các Bạn đều kêu gọi tái tín nhiệm BĐH cũ,  bổ sung thêm người để tiếp sức làm việc. Nhiệm kỳ là 4 năm, tổ chức Đại hội mỗi 2 năm một lần.
 
- Cuốí cùng, qua sự đồng ý bằng phiếu tay, với đa số phiếu thuận BĐH cũ đã được lưu nhiệm, 4 thành viên mới đã được bổ sung như sau:
 
BAN LIÊN LẠC:  ĐẶNG-HỮU-LỢI, Chị NGUYỄN-THỊ-BẠCH-YẾN
BAN KỸ THUẬT: Anh TRỊNH ĐÌNH THẢO và Anh NGUYỄN VĂN  ĐẬU
 
BĐH mới sau đó đã nhận nhiệm vụ và trình diện trước cử tọa.
 
NHIỆM KỲ BAN ĐIỀU HÀNH: 4 NĂM từ 2013 đến 2017
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI: Năm 2015 và 2017 với dự kiến ĐH lần thứ 3 sẽ tổ chức tại SAN JOSE
 
- Hội Trưởng:                                         Anh LƯU-XẼN
 
- Hội Phó Đặc Trách Nội Vụ :             Anh PHẠM-VĂN-NGHĨA
 
- Hội Phó Đặc Trách Ngoại Vụ:          Anh NGUYỄN-VĂN-CÓ
 
- Tổng Thư Ký:                                      Chị  TRẦN-THỊ-HƯỜNG (vắng mặt)
 
- Thủ Quỹ:                                              Chị NGUYỄN-THỊ-LANG (vắng mặt)
 
- Ban Thông Tin Liên Lạc:                  Chị CHUNG-THANH-TÚ (vắng mặt)
                                                                Chị TRẦN-THỊ-HƯỜNG (Trang Nhà)
                                                                Anh TRẦN-VĂN-HAI
                                                                Anh ĐẶNG-HỮU-LỢI
                                                                Chị NGUYỄN-THỊ-BẠCH-YẾN
 
- Ban Văn Nghệ:                                             Anh TRẦN-NGỌC-PHÚ
 
- Ban Kỹ Thuật:                                   Anh PHẠM-VĂN-NGHĨA,  Anh NGUYỄN-VĂN-CÓ
                                                              Anh TRỊNH-ĐÌNH-THẢO và Anh NGUYỄN-VĂN-ĐẬU
 
Ban Cố Vấn: Thầy Ngọc, Thầy Hạng, Thầy Đức, Thầy Lung, Thầy Công, Thầy Giao, Cô Thu, Cô Vàng, Cô Nữ, Cô Ngọc, Thầy Huân, Cô Phan Thị Đức, Cô Trịnh Kiêm Loan ...
 
B- SINH HOẠT LỬA TRẠI
 
Dưới tài quản trò sôi động, hai bạn Hai Râu, Nguyễn Văn Có đã đưa tất cả trở về vùng kỷ niệm của những năm 69-71. Nơi đó có những đêm lửa trại tại trường, những căn lều, cổng trại được làm bằng những ngọn tre, những cành lá dừa trang trí cho từng cấp lớp. Đêm nay, từng bài hát được hát lại, vài trò chơi nho nhỏ mang những tiếng cười dòn tan như đã xóa đi những dấu nhăn hằn trên trán. Tất cả đã quên đi tuổi tác của mình.
 
"Cầm tay trong phút chia ly, bạn ơi vui ra đi, bạn ơi vui đi, gian khổ ta không nề, luôn nhớ nhau trong đời, từ nay cách chia, từ nay cách chia"
 
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, có chăng mình đã giữ được những gì cho kỷ niệm. . .
 
Buổi họp được tuyên bố kết thúc bằng sự đúc kết sơ lược của anh Hai với lời cám ơn cho sự tích cực đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và các bạn.
 
Chủ toạ buổi họp
Trần Văn Hai
 
Thư ký buổi họp
Nguyễn-Thị-Bạch-Yến
Đặng-Hữu-Lợi
 

 

Biên bản nầy được lưu trong hồ sơ sinh hoạt của Hội.