C

alt

Danh Sách Tham Dự Đại Hội NLSBD HN Kỳ II

Tên Khóa Email Điện Thoại Số Người Địa Chỉ Ủng Hộ (US$)
Quý Thầy Cô NLSBD            
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới
GS MS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
760-639-6379(H)
2
Địa điểm tổ chức California, USA
Địa điểm & phương tiện
Thầy Cô ủng hộ $50.00
không nhận $300 điện nước
Thầy Cô Huỳnh Kim Ngọc
GS HT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
317-203-0230
0
Indiana, USA
 
Thầy Đặng Tấn Lung & Cô Huỳnh Thị Hương
GS TL
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-885-0667
2
California, USA
Thầy Cô ủng hộ $100.00
và Chi phí Đại Hội $100.00
Cô Bạch Thị Vàng
GSCN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
808-780-6695
1
Hawaii, USA

Ủng hộ $50.00 và Chi phí Đại Hội $50.00

Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
GS AV
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
479-785-1263(H)
479-459-1982(C)
1
Arkansor, USA
Chi phí Đại Hội $50, ủng hộ $30
Thầy Cô Vương Thế Đức
GS QV
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
905-849-5529
2
Ontario, CANADA
Thầy Cô ủng hộ $100.00
và Chi phí Đại Hội $100.00
Thầy Cô Ngô Hữu Giao
GS TL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-373-3498
0
California, USA
Thầy Cô  ủng hộ $300.00
Thầy Hồ Thành Huân & Cô Phan Thị Đức
GS CN
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 919-368-5358
2
North Carolina,
USA
Thầy Cô ủng hộ $200.00
và Chi phí Đại Hội $100.00
Cô Nguyễn Thị Thu
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-600-5305
1
California, USA

Ủng hộ $150.00 và Chi phí Đại Hội $50.00

Thầy Châu Bá Lộc
GS GH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
847103739827(H)
84949256792(Cell)
0
Cần Thơ, Việt Nam
 
Cô Trần Thị Nữ
GS MS
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1
Australia

Ủng hộ $50.00 và Chi phí Đại Hội $50.00

Thầy Cô Huỳnh Văn Công
GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 298-238-438 0 Australia

Ủng hộ $100.00

             
Cựu Học Viên NLSBD    
 
 
 
 
Trần Văn Hai
& Dâu NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
615-397-8448
1
Tennessee, USA
Tổ chức , 
Ủng hộ $50.00
Chi phí ĐH $50.00
Lê Văn Năm & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
757-692-0464
0
Tennessee, USA
Ủng hộ $200.00
Nguyễn Văn Biên & Nguyễn Thị Lệ
CN K2
CN K6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
0
Tennessee, USA
 
Nguyễn Quan Huy & Dâu NLS
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
512 825 2937(C)
512 834 8125(H)
2
Texas, USA

Ủng Hộ $100.00 và Chi phí Đại Hội $100.00

Lê Kỳ Hiệp
CT K4
 
626-512-7976
1
California, USA
Đón rước
Ủng hộ $50.00
Chi phí ĐH $50.00
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
CT K3
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1-858-717-4649
2
California, USA
Tổ chức, đóng góp chi phí thực hiện cổng & t.phẩm tiền ĐH, Quay phim, chụp hính, quà tặng....
Chi phí Đại Hội $100.00
Lưu Xẻn & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
817-343-4528
1
Texas, USA
Tổ chức & và  ủng hộ $1000
và Chi phí Đại Hội $50.00
Trần Ngọc Phú & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
214-218-6010
2+thăm viếng thắng cảnh sau ĐH
Texas, USA
Tổ chức & và  ủng hộ $200
và Chi phí Đại Hội $100.00
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
CT K2
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-422-8269
714-422-8270
2
California, USA
Tổ chức,Banner & quà tặng, thực phẩm tiền đại hội và Chi phí ĐH $100.00...
Nguyễn Ngọc Nhân & Rể NLS
MS K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-309-2091
2
California, USA
Vé máy bay cho cô Vàng
 Chi phí Đại Hội $100.00
Phan Thị Thuyết
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
626-242-0327
2
California, USA
Tổ chức, ủng hộ ẩm thực tiền ĐH, ly chén, dĩa...
Chi phí Đại Hội $50.00
Huỳnh Đức Hạnh
& Dâu NLS
CN K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47-997-02272cell
47-51 59 20 24 H
0
Kvernevikveien 14A , 4048 Harfsfjord
Na Uy
 
Phan Tấn Lợi
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-230-5577
1
California, USA
Đón rước
Chi phí ĐH $50.00
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
651-774-2999
2
Minnesota, USA
Ủng hộ $50.00
Chi phí ĐH $100.00
Nguyễn Tấn Thành & Dâu NLS
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-310-6057
2
California, USA
Đón rước
Ủng hộ $100.00
Chi phí ĐH $100.00
Nguyễn Thăng
MS K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-902-4630 0 Santa Ana, California Ủng hộ $50.00
Nguyễn Thị Bạch Yến
MS K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 703-830-8235(H) 571-426-0250(C) 1 Virginia, USA
Ủng hộ $50.00
Chi phí ĐH $50.00
Nguyễn Văn Đậu
CN K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-921-7749 2 California, USA
Ủng hộ $20.00
Chi phí ĐH $100.00
Phạm Văn Sinh
CN K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-545-0468 1 California, USA
Ủng hộ $50.00
Chi phí ĐH $50.00
Nguyễn Văn Y
CT K3
 
858-829-2683
1
San Diego, CA Chi phí ĐH $50.00
Phạm Ngọc Các CT K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 805-990-1508 2 Pasadena, California Chi phí ĐH $100.00
Trần Đình Thảo  và con
CT K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 801-898-2652 4 Utah, USA

Ủng hộ $100.00 và Chi phí Đại Hội $200.00

Lê Thị Thu Hà MS K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-623-3674 0 San Jose, California Ủng hộ $100.00
Khổng Văn Bao MS K1  
503-629-1666 (H)
503-442-2877(C)
0
Oregon, USA
Ủng hộ $100.00
Võ Thị Nguyệt Ánh
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
090-979-5818
1
Lái Thiêu, Bình Dương Việt Nam
Ủng hộ $100.00 Chi phí ĐH $50.00
Đại Diện NLS Bảo Lộc
      2
 
 
Trầm Hữu Tình
CĐNN     2

 
 Ủng hộ $100.00
Tiền Đại Hội
 

 Ô. B. Trực & Khõe

________________

Nguyễn Thị Lang

Thân Hữu

________

CN K1

___________________ ____________

2

_______

o

San Diego, CA  __________

Texas

 Ủng hộ $40.00

_____________

 Ủng hộ $100.00

 
*** Xin lưu ý: Quý Thầy Cô và các Bạn đã tham dự Đại hội I xin nhớ mang theo áo thun và bảng tên

 

Chụp Hình và Quay Phim
 
Ban Tổ Chức kêu gọi sự tiếp tay của các bạn trong việc ghi lại những hình ảnh trong thời gian Đại Hội.
Vậy các Bạn nào có thể giúp một tay trong tinh thần "cây nhà lá vườn và tài tử" xin xung phong đóng góp và email về trang nhà để tiện việc tổ chức.
BTC xin cám ơn trước.
 
 
Phi Trường và Casino Hotel
 
Thưa Quý Thầy Cô và Các Bạn,
 
span style=width: 36px; Để tiện việc tiếp đón, sau đây là 3 Phi trường gần nơi tổ chức Đại hội II:
 
Địa điểm: Nông Trại của Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới
30028 Margale Ln, Vista, CA 92084
Khoảng giữa đường từ phi trường San Diego và Casino Hotel
 
LAX: Los Angles International Airport (101 miles - 1 giờ 50 phút lái xe)
JOHN WAYNE: Orange County Airport (63 miles - 1 giờ 10 phút lái xe)
LINBERG FIELD: San Diego International Airport (45 miles 50 phút lái xe)
 
Ngoài ra, nếu không tiện nghỉ ngơi ở nông trại, Thầy Cô và các Bạn có thể đặt chổ ở trước ở các Casino Hotel sau đây:
VALLEY VIEW CASINO HOTEL
16300 Nyemii Pass Road, Valley Center, CA 92082
760-291-5500
www.valleyviewcasino.com
 
HARRAH RINCON CASINO & RESORT
777 Harrah's Rincon Way, Valley Center, CA 92082
Toll Free: (877) 777-2457
www.harrahsrincon.com
 
Xin Quý Thầy Cô tiếp tục theo dõi mục nầy để biết thêm tin tức cập nhật.
Xin nhắc lại:
July 5, 2013: Tiền Đại Hội
July 6, 2013: ĐẠI HỘI CHÁNH THỨC
July 7, 2013: Hậu Đại Hội
 
 
ch Thứ c Liê n Lạ c
 
Điện thoại: Anh Lưu Xẻn 817-343-4528, Anh Có 858-717-4649, Anh Nghĩa 714-422-8269, Chị Hường 281-216-6494, Anh Hai 615-397-8448
Email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chi phiếu đ ó ng gó p cho Đạ i Hộ i xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Phụng, 10622 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843
 
 
Đón Rước
 
Ngày July 4, 2013   PHI TRƯỜNG SAN DIEGO
                                Chị Bạch Yến (8:00 pm)
    
Ngày July 5, 2013   PHI TRƯỜNG SAN DIEGO
                                Anh Lợi Đặng (4:00 pm)   
 
 
Mong gặp lại Thầy Cô và các Bạn.
 
Ban Tổ Chức
 
 

 

2+thăm viếng thắng cảnh sau ĐH