Danh Sách Tham Dự
Đại Hội NLSBD HN Kỳ V
 
Sau Đại Hội, khá bận rộn với công việc nên chúng tôi chưa kịp cập nhật đầy đủ sự đóng góp của Thầy Cô và các bạn cùng thân hữu.
Chúng tôi sẽ cập nhật vào ngày tới.
   
Tên
Khóa
Email
Điện Thoại
Số
Người
Đến Từ
Chi phí
$50/each
Ủng Hộ
(US$)

 Tham dự Hậu Đại Hội

Hạn chót ghi danh 10/6/2019
QUÝ THẦY CÔ
 
 
 
 
 
 
 
Thầy Cô Vương Thế Đức
GS Việt Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
905-849-5529
0
Canada
Ủng hộ: $100
 
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
206-370-2188
2
Garden Grove, California
Chi phí: $100  
Cô Bạch Thị Vàng
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
808-780-6695
1
Hawaii
Ủng hộ:$50
Chi phí: $50

Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX

     
 
       
Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
GS Anh Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1
Arkansas
Ủng hộ:$30
Chi phí: $50
 
Thầy Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương
GS TL
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-885-0667

2

San Jose,
California
Chi phí: $100
 
       

 

     
Cô Nguyễn Thị Thu GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   1 San Jose, CA
Ủng hộ:$50
Chi phí: $50
 
Thầy Cô Nguyễn Hữu Giao GS     2 San Jose, CA
Ủng hộ:$100
Chi phí: $100
 
Thầy Cô Huỳnh Văn Công GSCT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01161416170899 0 Australia Ủng hộ: $100  
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới KS/KS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 951-375-9542 2 California
Chi phí: $100
 
Cô Nguyễn Thị Kim Chi GSCT   0918423069 1 Việt Nam
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50

Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX

Thầy Cô Trần Hào
& Ông Kiusim
GS TLH
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

703-732-5069

2

 
VA, USA 
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
Du lịch Resort Mexico
Đi và Về Phi Trường LAX
 
           
 

Thầy Hồ Thành Huân &

Cô Phan Thị Đức

GS & KS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
919-798-5026
0 North Carolina-USA
Ủng hộ: $100
 
 
 
SỐ THẦY CÔ THAM DỰ:
 

14

 
$1,380.00
4
THÂN HỮU
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Cúc
Bạn chị Thủy
 
713-478-1304
1*
San Jose
Tặng thiệp mừng ĐH V qua nét chữ Thư Pháp do Chị thủ bút cho từng thành viên tham dự  và Các câu đối trang trí cho Đại Hội
Chi Phí $35
 
Nguyễn Thị Dung
NLS Long An
 
714-474-8025
1

San Jose

Chi Phí $35

Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX

Nguyễn Mỹ Vân Bạn Mỹ Hiệp
 
  1   Chi Phí $35  
Nguyễn Thị Tuyết Nga
NLS
An Mỹ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
090 338 7217
1

Việt Nam

Chi phí: $35.00
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Nguyễn Lộc Thọ & Dương Thị Hà
GS/KS Nông Nghiệp
 
714-633-9442
2

California

Khách mời

 

Dương Thị Phương Hằng
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
425-657-0577

 1

 

Chi phí: $35.00

 

Nguyễn Nguyên Lữ

 NLS Daklak

 
 

 1

Việt Nam

Chi phí: $35.00
Tặng Cà Phê Bảo Huân, Thương Hiệu do gia đình
chi sản xuất

 

NLS BẢO LỘC
 
 
 

3

California

Khách mời

 

Đỗ Văn Xuân

 Bạn Thầy QĐT

 
 

1

California

Ủng hộ chổ đậu xe
cho Đại Hội

Khách mời
 

 

Lê Thị Kiều
 
 
 

1

 

Khách mời

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

14

 
$210.00
2
CỰU HỌC VIÊN
 
 
 
 
 
 
 
Trần Văn Hai
CN-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
615-397-8448
1
Tennessee, USA
Đóng góp công sức
thực hiện
DVD Hoài Niệm
Ủng hộ: $106
Chi phí: $50
 
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
CT-K3
MS-K7
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-717-4649
2
California, USA
Tổ chức, Ủng hộ
thực phẩm cho tiền đại hội & Quà Tặng. Đóng góp công sức thực hiện DVD Hoài Niệm
Chi phí $100
 
Lưu Xẻn
CT-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
817-343-4528
2
Texas, USA
Tổ chức, Quà Tặng cho Đại Hội: Túi đựng, Hình khổ lớn ngày ĐH

Chi phí: $122

Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Nguyễn Văn Nghĩa & Dâu NLS
MS-K2
 
714-292-0942
2
California
Quà Tặng đặc biệt cho Đại Hội: Tự tay gieo trồng hằng trăm chậu hoa từ  3-4 tháng
trước ĐHV

Chi phí: $100

 
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
CT-K2
MS-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-422-8269
714-422-8270
2
California, USA
Tổ chức, Banner,
ủng hộ thực phẩm cho tiền đại hội
Chi phí: $100
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Nguyễn Ngọc Nhân
MS-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-309-2091
1
California, USA
Ủng hộ thực cho Tiền ĐH V
Chi phí: $50
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
CN-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
651-774-2999
2
Minnesota, USA
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Trần Đình Thảo & Dâu NLS
CT-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
801-898-2652
Utah, USA
Ủng hộ: $156
Chi phí: $100
 
Phan Tấn Lợi
CT-K2  
 
714-230-5577
1
Westminster, CA
Chi phí: $50
 
Nguyễn Thị Năm
MS-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-930-5903
0
San Jose, CA
Ủng hộ: $100
 
Huỳnh Công Thành
MS2-K3
 
503-419-7385
0
Portland, OR
Ủng hộ: $100
 
Trần Thị Hường &
Rễ NLS
CN-K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
281-216-6494
2
Houston, Texas
Đóng góp công sức
thực hiện
DVD Hoài Niệm
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100

Du lịch Resort Mexico Đi Phi trường LAX và về Phi Trường Texas

 

Nguyễn Thanh Phước
CN2-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-655-7653
1
San Jose
Ủng hộ: $25
Chi phí: $50
 

 Nguyễn Tấn Thành & Dâu NLS

MS-K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

714-310 6057 

 2

Westminster,CA
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100

 Lê Văn Năm

 CT-K2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
423-838-4880
1
Tennessee, USA
Ủng hộ: $150
Chi phí: $50
 
Nguyễn Quan Huy & Dâu NLS 
MS-K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
512-825-2937

2

TX
USA
Hướng dẫn ghi danh du lịch
Mexico
sau  Đại Hội V
Ủng hộ: $300
Chi phí: $100
Du lịch Resort Mexico Đi Phi trường LAX và Về Phi Trường
Texas
Nguyễn Thạc Thăng
CT-K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-902-4630
1
 California
USA
Ủng hộ chai rượu
Chi phí: $50
 
Lê Nguyên Lễ &
Dâu NLS
MS-K2
 
303-638-2377

2

Denver, Colorado
Đóng góp công sức tổ chức văn nghệ
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Võ Tấn Công MS2-K6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 626-465-6492 1 California Ưu ái ủng hộ và tự tay chiêu đãi thực phẩm thú rừng cho anh em giàn dựng lều trại trước và sau ĐHV
Chi phí: $50
 
Phạm Thanh Trước & Rễ NLSBL CN1-K5   720-247-7037 2 Virginia
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
 
Bùi Thị Ngọc Hương
MS2-K6   0909 550 699 1 Lái Thiêu, BD, Việt Nam
Ủng hộ: $150
Chi phí: $50
 
Nguyễn Thị Phượng MS2-K6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +84979704758 1 Việt Nam
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
Nguyễn Văn Đẹp CN2-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +84947231411 1 Việt Nam
Chi phí: $50
 
Nguyễn Thị Thu Thủy
Dâu NLS
(Vợ T. N. Long CN2-K2)
  408-890-0223 1 San Jose
Ủng hộ Ô Mai
Chi phí: $50

 Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX

Phạm Văn Thế & Dâu NLS
MS-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 818-668-4879 1 Northridge - CA
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Nguyễn Thị Bạch Yến MS-K1   714-650-5398 1 Westminster-CA
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
Phan Thị Thuyết
CN-K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
626-242-0327
1 Anaheim-CA
Góp phần tổ chức, chuẩn bị ẩm thực cho ĐH V.
Ủng hộ Cà Ri bánh mì cho Tiền Đại Hội
Chi phí: $50
 
Nguyễn Thị Bảy
CN1-K2  
714-639-3638
1

Anaheim-CA

Ủng hộ thực cho Tiền ĐH V
Chi phí: $50
 
*Nguyễn Công Chánh &
Dâu NLS
CN2-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
617-894-0875
2 Boston-MA
Chi phí: $100
 
Trương Thị Thu Tịnh CN2-K3  
267-254-8348
267-303-2040
1 Philadelphia-USA
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
Soleh
CT-K3  
469-925-9981
1 Garden Grove -CA
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
*Phạm Thanh Minh
CN-K5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0918109713
1 Saigon-Việt Nam
Chi phí: $50
Du lịch Resort Mexico Đi và Về Phi Trường LAX
Lê Thị Sinh
CN-K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0918109713
1 Florida-USA
Chi phí: $50
 
Nguyễn Thanh Dũng
CT-K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-625-5228
1 Fountain Valley-USA
Chi phí: $50
 
Nguyễn Thanh Long
CN2-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
805-568-5160
1 California-USA
Đóng góp công sức thực hiện
DVD Hoài Niệm
 
 
 
Anh Chị Đoàn Văn Quýt
CN-K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
512-497-2137
2 Texas-USA
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
 
Huỳnh Thị Mỹ Hiệp
      1 Viet Nam
Chi phí: $50
 
*Nguyễn Anh Tài & Dâu NLS
MS2-K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
678-549-4552
2 Atlanta-Georgia
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
 
Vương Thị Ngọc Dung
CN2-K7   84(274)3755710 1 Việt Nam
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
*Nguyễn Mạnh Toàn & Dâu NLS
MS2-K3  
717-364-6937
2* Philadelphia-USA
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
 
Võ Thị Nguyệt Ánh
K6  
 
1 San Diego
Ủng hộ: $100
Chi phí: $50
 
 
             
*Võ Tấn Thái
NLS-K6     1 Thụy Điển
Chi phí: $50
 
               
Trần Nhật Duật
MS-K2 & 3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 805-396-4793 2 California-USA
Chi phí: $50
 
*Đỗ Tứ Hải
MS2-K3  
+84 901 233 330
1 VN
Ủng hộ: $50
Chi phí: $50
 
 
   
 
       
 
   
 
       
Nguyễn Văn Gô
CN2-K4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+84 903 630 821
1 Việt Nam
Chi phí: $50
 
Phan Kiêm Ngân & Nguyễn Thị Hoàng Oanh

CT-K6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+84 913 608 749
2 Việt Nam
Ủng hộ: $100
Chi phí: $100
 
Cao Văn Thẩm & Dâu NLS
MS-K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
091 815 6067
2 Việt Nam
Chi phí: $85
 
     
 
       
Võ Thụy Chi
CN-K4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
703-955-1731
0 Virginia-USA
Ủng hộ: $100
 
           
 
 
Lê Kỳ Hiệp
CT-K4  
626-512-7976
1 Westminster-USA
Chi phí: $50
 
Nguyễn Văn Y
CT-K5  
 
1 San Diego-USA
Chi phí: $50
 
           
 
 
- - -
-
- -
 
 
 
 
SÔ CỰU HỌC VIÊN THAM DỰ
 

65

 

$5694.00

17
 
 
TỔNG SỐ THAM DỰ
 

93

 

 

 
$7,284.00
23
 
Danh sách trên, đa số qua lời nhắn nên không tránh được sự sai sót, mong các bạn bổ túc hay sửa sai qua email ghi dưới đây.
Danh sách sẽ cập nhật thường xuyên.
 
*Cánh chim NÂU vừa tìm về tổ ấm
 
*Dùng món chay (3)
 
Ghi Chú: 
 
1. Chi phí tham dự: $50.00 cho mỗi khách tham dự Đại Hội ngày  24 tháng 8, 2019. Riêng thực phẩm trong ngày Tiền Đại Hội sẽ do Mạnh Thường Quân và Hội hỗ trợ.
Đặc biệt với khách Hội Đoàn bạn chi phí tham dự: $35/ mỗi khách tham dự.  
 
2. Để tiện việc tổ chức mong các bạn ghi danh tham dự càng sớm càng tốt. địa theo email liên lạc và chi phiếu xin gởi về:
c/o Nguyễn Thị Phụng
10622 Westminster Blvd.,
Garden Grove, CA 92843 USA
Phone: (714) 422-8270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
3. Nếu ăn chay xin ghi chú để Ban Tổ Chức chuẩn bị. 
 
Khách Sạn
 
Giá cả phải chăng và gần với nơi tổ chức Đại Hội:
 
 
LITTLE SAIGON INN
14052 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843
(714) 636-4890
 
Gần địa điểm họp mặt (góc đường Westminster và Brookhurst chỉ 5 phút lái xe), đi Phố Little Saigon (5 phút lái xe)
 
 
 
 
 
RAMADA PLAZA - Garden Grove/Anaheim South
10022 Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA 92844
(714) 534-1818 hoặc 844-398-4401
 
Cách địa điểm họp mặt chỉ 10 phút lái xe, đi Phố Little Saigon (15 phút lái xe)

 

 

 
Đón Rước: 
 
Những ngày kề Đại Hội Ban Tổ Chức rất bận rộn, dù rất muốn nhưng không đủ nhân lực trong việc đón rước.  
 
Hãy gọi cho anh Đặng Viễn Thông, một bạn NLS Bảo Lộc, chuyên đưa rước ở các phi trường: Los Angeles - Long Beach - John Wayne giá cả rất phải chăng. Điện thoại: 714-487-8317.  Nếu cần chúng tôi có thể giúp liên lạc với anh Thông.  
 
Mong gặp lại Thầy Cô và các Bạn.
 
Ban Tổ Chức