alt

Danh Sách Tham Dự Đại Hội NLSBD HN Kỳ III

   
Tên Khóa Email Điện Thoại
Số
Người
Đến Từ
Ủng Hộ
(US$)
     QUÝ THẦY CÔ        
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng
GS CN

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
206-370-2188
2
Washington, USA

Ủng hộ $100.00

$100.00

* Thầy Cô Huỳnh Kim Ngọc
GS HT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
317-203-0230
0
Indiana, USA
 
Thầy Cô Vương Thế Đức
GS CN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
905-849-5529 2
CANADA

Ủng hộ $100.00

$100.00

Cô Bạch Thị Vàng

GS CN

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
808-780-6695
1
Hawaii
$50.00
* Cô Trần Thị Nữ
GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0 Australia
 
* Thầy Cô Huỳnh Văn Công GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   0
Australia
Ủng hộ 100.00
Cô Trịnh Thị Kiêm Loan
GS Anh Văn
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1 Arkansas
Ủng hộ $50.00
$50.00
Thầy Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương

GS TL

GS CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-885-0667 2

San Jose,

California
 

$100.00
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới GS MS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 760-639-6379(H) 2 San Diego, California

Khách mời

Ủng hộ Trái cây

Cô Nguyễn Thị Thu GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-600-5305
1

San Jose,

California

Ủng hộ $150.00

$50.00
 

Thầy Hồ Thành Huân &

Cô Phan Thị Đức

GS CN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 919-798-5026 2

North Carolina

USA
 

Ủng hộ $100.00

$100.00

Thầy Ngô Hữu Giao GS TL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-373-3498 2

San Jose,

California

Chi phí ĐH $100.00

Thầy Cô Nguyễn Sum

 

GS

Hóa
 

    2

Santa Ana

California

Khách mời
Thầy Cô Quách Đại Thanh & Đại Anh GS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

520-812-1458

2 Arizona 100.00
Cô Phú Ngọc Quang
GS
   
1
Santa Ana

Khách mời

$35

 

 
TỔNG SỐ THẦY CÔ THAM DỰ    20    
    THÂN HỮU        
Nguyễn Thị Sáu

NLS

CT
 

  949-742-0337 1 Irvine, CA Khách mời
Võ Thạch

NLS

BL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408 515-1774 1 San Jose $35.00
Nguyễn Thành Mới

NLS

BL

  408-482-6968 1 San Jose $35.00
A/C Lê Văn Anh & Hạnh Ngộ
 
    2 Orange County

Khách mời

Bánh, Trái cây

A/C Nguyễn Chánh Trực ~ Khỏe       0 Orange County  
Chị Nguyễn Thị Châu (em A. Bao)       1 Oregon

$50.00

Chị Hiền  (Bạn K X)       1 Tăn Uyên, BD,VN $50.00
Con Chị Thu Hà: Tường Huy, Tường Long, Tường Anh
 
    3   150.00
A/C Nguyễn Lộc Thọ 
 
 
 

 
 
$100
Ngô Hữu Thành
NLSBL
 
 
1
 
$35.00
Chị Cao Thị Xuân Liểu NLSBL     1   $35
Chị Nguyễn Thị Kim Nguyên  NLSBL     1   $35
Chị Thu Thanh
NLSBL
 
 
1
 
Khách Mời
Anh Trần Danh Dự
NLSBL
 
 
1
 
Khách Mời
Anh Peter Phương
NLSBL
 
 
1
 
Khách Mời
Anh Vũ Minh Yên NLSBL     1   Khách Mời
    TỔNG SỐ  THÂN HỮU THAM DỰ   19    
    CỰU HỌC VIÊN
 
 
 
 
Trần Văn Hai
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
615-397-8448
1
Tennessee, USA

Tổ chức, Ủng hộ $50

$50.00

Lê Văn Năm & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
423-838-4880
2
Tennessee, USA
Ủng hộ 200 Chi phí ĐH $100
Đoàn Văn Quít
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2
 USA
Ủng hộ $50  $100
Nguyễn Quan Huy & Dâu NLS
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
512 825 2937(C)
512 834 8125(H)
2
Texas, USA

 Ủng hộ 100  $100

Lê Kỳ Hiệp
CT K4
 
626-512-7976
1
California, USA
Đón rước
Ủng hộ $50  $50
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
CT K3
CN K5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1-858-717-4649
2
California, USA
Tổ chức,
Thực phẩm TĐH
Quà Tặng
$100.00
Lưu Xẻn
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
817-343-4528
1
Texas, USA
$50.00
Ủng hộ $500.00
Trần Ngọc Phú & Dâu NLS
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
214-218-6010
2
Texas, USA
Tổ chức &
và CP ĐH $100.00
Ủng hộ $100.00
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
CT K2
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-422-8269
714-422-8270
2
California, USA
Tổ chức, Banner & quà tặng, thực phẩm tiền đại hội
CPDH
$100.00
Nguyễn Ngọc Nhân & Rể NLS
MS K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
858-309-2091
2
California, USA
$100
Ủng hộ thực phẩm tiền đại hội
Phan Thị Thuyết
& Rể NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
626-242-0327
2
California, USA
Tổ chức, ủng hộ ẩm thực tiền ĐH,
100.00
             
Phan Tấn Lợi
CT K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-230-5577
1
California, USA
Đón rước
50.00
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
CN K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
651-774-2999
2
Minnesota, USA
$100
Nguyễn Tấn Thành & Dâu NLS
MS K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714-310-6057
2
California, USA

Tổ chức -Ủng hộ 100 Chi phí ĐH $100

Nguyễn Thăng
CT K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-902-4630 1 Santa Ana,Cali

Ủng hộ 100

Cordon blue -Chi phí ĐH $50

Nguyễn Thị Bạch Yến & Rể NLS
MS K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 703-830-8235(H) 571-426-0250(C) 2 Virginia, USA
100.00
 
           
Phạm Ngọc Sinh
CN K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-545-0468 0 California, USA  
Ngô Thị Hồng
CN K2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
603-264-2135 1 New Hampshire, USA

Ủng hộ $100

$50.00

Nguyễn Thị Hồng CN K1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 682-553-7760 0 Texas  
Trần Đình Thảo
CT K3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 801-898-2652 1 Utah, USA

Ủng hộ  50

50.00

Lê Thị Thu Hà    MS K1
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
408-623-3674 1 San Jose, California

Ủng hộ $100

$50.00

* Trần Thị Thắm MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-882-6561 0 Sàigòn, VN  
* Đỗ Thị Xuân Hồng  MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 09 01 395 0957 0
Tăn Uyên, BD,VN
 
Nguyễn Thị Kim Xuân
MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

091 910 0153

1
Thuận An, BD, VN

Ủng hộ  400

50.00

Võ Thụy Chi CN K4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 703-955-1731 0
 
Virginia
USA
 
 
Ủng hộ
100.00
 
Phạm Văn Thế MS K2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 818-668-4879 1

North Hills

California
 

Chi Phí ĐH $50

Khổng Văn Bao

& Dâu NLS

MS K1  

503-629-1666 (H)

503-442-2877(C)

2

Oregon, USA

 

Ủng hộ  $150

$100.00


 

*Nguyễn Văn Đậu CN K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-921-7749 0 San Jose, CA

 

*Phạm Ngọc Các CT K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 805-990-1508 0 Pasadena, CA  
Nguyễn Văn Y CN K4   858-829-2683 1 San Diego, CA $50
Nguyễn Thành Công & Nguyễn Thị Năm MS K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-930-5903 2 San Jose, CA

Chi Phí ĐH

$100
Nguyễn Văn Xanh MS K1   858-649-9772 1 Escondido

Ủng hộ 50

50.00

Phan Mỹ Châu MS K3   61 40 078 4335 1 Australia

Ủng hộ  $50

$50.00

Bùi Thị Bạch Tuyết MS K3   727-505-8897 2 Florida

$100.00

Trần Thị Hường &

Rễ NLS
 

CN K3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 281-216-6494 2 Houston, Texas

$100.00

NguyễnThànhLong CN2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

805-481-1688(H)

805-568-5160(Cell)

1 Grover Beach, CA

$50

Nguyễn Bá Hùng MS 5 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 206-679-8154 1 Washington $50
Phan Văn Đây
~ Dâu NLS

K3

CN2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2 Tân Khánh, VN

 

$100

Ủng hộ
$450.00

 

*Trần Kim Hạnh

& Nguyễn Trọng Trí Rể NLS
 

K1

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714 721 7956 0 Garden Grove, CA  

Huỳnh Đức Hạnh

& Dâu NLS

K3

CN1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 475-159-2024 2 Na Uy $100

Nguyễn Thị Bảy

K2

CN1

  714-639-3638 1 Anaheim, CA
Ủng hộ $20
$50
*Nguyễn Văn Đẹp

K5

CN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 084947231411 0

Thủ Dầu Một,

Bình Dương

 

*Nguyễn Ngọc Minh

& Quách Thị Kim Hằng (Dâu NLS)

K5

CN

  657-444-0721 0 Bình Dương  
*Nguyễn Thanh Thiện

K5

CT

  08499971876 0

Thủ Dầu Một,

Bình Dương
 
*Trần Hữu Phước

K5

CT

 

084908603661

0

Thủ Dầu Một,

Bình Dương
 
*Võ Thị Phước

K5

CN1

  01665805317 0

Thuận An,

Bình Dương
 
Nguyễn Thành Hiệp & Dâu NLS

K 5 CT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 617-594-8441 2 Boston, MA $100.00
Nguyễn Thanh Dũng K 3 CT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 714-625-5228 1 Fountain Valley, CA
Ủng hộ $20
$50
Nguyễn Thanh Phước

 K2 CN1

  408-655-7653 1 San Jose  
Trần Thanh

K2 CN 1

  916-694-9861 1 San Jose
Ủng hộ $50
$50
Nguyễn Văn Hoa K2 CN1   713-449-2576 1 Texas
Ủng hộ $50

$50

Lê Thị Sinh
K1 CN
    1 Florida

$50

Ủ Văn Anh Dũng K2 CT   408-655-7653 1 San Jose  
Trịnh Xuân Đức
K5 MS
    0    
    TỔNG SỐ CỰU HỌC VIÊN THAM DỰ   58    
    TỔNG SỐ THAM DỰ  

97

 

 

 

 
Ngoài danh sách ghi trên, xin ghi nhận với sự biết ơn 10 vị khách gồm anh chị em, con cháu của anh chị Nghĩa - Phụng và các bạn đã sát cánh phụ giúp trong việc tổ chức Đại Hội III. 
 
 
Ghi Chú: 
 

1. Dấu * ghi danh nhưng không đến dự. 

2. Xin thứ lỗi nếu có sự sơ sót trong việc ghi tên quan khách đến dự vì không biết quý danh

3. Xin thành thật cám ơn Thầy Cô Hùynh Văn Công và Chị Lê Thị Cúc (Võ Thụy Chi CN K4) dù không đến tham dự được nhưng đã gởi tiền ủng hộ Đại Hội. 

4. Một bảng công khai tài chánh chi tiết sẽ được đăng vào những ngày tới.