Được tin vui
 
Cháu Nguyễn Quang Vinh
 
Quý nam của Anh Chị Hùng Sơn & Ngọc Nhân (MS-K3)
 
Vừa xuất sắc tốt nghiệp Thủ Khoa
Trường Clairemont High School - San Diego, California vào ngày 15-6-2015
 
Với thành tích học vấn văn hóa, hoạt động xã hội cũng như luôn trao dồi Việt Ngữ
Cháu Quang Vinh vinh dự được nhận vào trường STANFORD UNIVERSITY
 
Thân chúc mừng hai bạn, và có lời khen tặng cháu Quang Vinh đã đạt được thành tích xuất sắc.
Mong cháu tiếp tục gặt hái những thành quả mới trên hai lĩnh vực trí dục và rèn luyện đức dục để làm vẻ vang dân Việt.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN