SỨ MỆNH
(Chúc mừng Tân Gia NLSBDhn)
phu tiền bối trở về đây
TỬ quân thiên định phải sum vầy
NÔNG Thần hun đúc hồn dân Việt
LÂM lai đất Mẹ hiệp màu nâu
SÚC tích hài hòa trong sắc áo
BÌNH khang non nước buổi ly tao
DƯƠNG danh sứ mạng ân Thiên định
HẢI hồ chớ phụ cội quê Cha
NGOẠI nội sum vầy nơi đất Mẹ.
 
Hoành Tiến - NLS BD