alt
Được tin vui
 
Cháu Nguyễn Thanh Caroline
Con gái của Anh Chị Nguyễn Quan Huy (MS-K5)
 
vừa tốt nghiệp Tiến Sĩ Dược Khoa
sẽ làm lễ ra trường ngày 9-5-2014
tại Đại Học UH
 
Thân chúc mừng hai bạn và có lời khen tặng cháu Thanh Caroline đã thành công trong học tập, mong cháu tiếp tục gặt hái những thành tựu trong nghề nghiệp.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN