alt
Nhận được tin vui
 
Ông Bà Võ Đình Cát & Phan Thị Thuyết (CN 68-71)
Anaheim, California
 
  làm lễ vu qui cho thứ nữ
 
Võ Đình Thanh Thảo
sánh duyên cùng
Timothy Stephen George
 
Thứ Nam của
 
Ông Bà Michael George
Linsay, California
 
Hôn lễ đã cử hành vào Thứ Bảy, ngày 17  tháng 9 năm 2011
tại House On The River
 
Tiêc cưới tại tư gia ngày 24  tháng 9 năm 2011
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương