alt
Nhận được tin buồn
 
Cháu Nguyễn Hoàng Đan Danny
Út Nam của Anh Chị Nguyễn Thanh Phước
Cựu học viên  NLSBD-K2 CN
 
Đã từ trần lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019
Tại Tư Gia - San Jose
 
Hưởng Dương 27 tuổi

Linh cữu được quàn tại Oak Hill Funeral Home
300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Ngày Thứ Hai, ngày 09 tháng 12 năm 2019
 
Lễ Cầu siêu và Thăm viếng
Từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều
 
Lễ Động Quan và Hỏa Táng
Lúc 2 giờ 30 chiều
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cháu Danny sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU