alt

Được thư thông báo và thư mời tham dự  Đại Hội II  của Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương 

Thời gian: Từ July 5, 2013 đến July 7, 2013
 
Chủ đề: Hè Cali 2013 - Hoài niệm về Thầy Cô và Bạn cũ
Hình thức: Cắm trại (Sinh hoạt cắm trại, lửa trại…)
 
Địa điểm: Nông Trại của Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới
30028 Margale Ln, Vista, CA 92084
 
Xin kính thông báo và chúc mừng Đại Hội của Quý Hội thành công mỹ mãn
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc