Được tin vui
 
Cháu Nguyễn Kim Chi
Con gái của Anh Chị Sơn & Ngọc Nhân (MS-K3)
 
vừa tốt nghiệp Thủ Khoa Trung Học
Học Khu San Diego, California
 
Thân chúc mừng hai bạn và có lời khen tặng cháu Kim Chi đã đạt được thành tích xuất sắc, mong cháu tiếp tục cố gắng và thành công trên hai lĩnh vực trí dục và rèn luyện đức dục để làm vẻ vang dân Việt.
 
Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà NLSBDHN