alt
Nhận được tin vui
 
Anh Chị Lưu Xẻn (CT K2 69-72)
làm Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam

Lưu Chí Hà Bobby
sánh duyên cùng
Nguyễn Minh Phương Fern
 
Trưởng Nữ của
Bà Nguyễn Thị Minh Châu
Grand Prairie, Texas
 
Hôn lễ được cử hành vào lúc 9:00 giờ sáng
thứ Bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2013
tại tư gia, Arlington - Texas
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương