alt

Thân chúc Quý Đồng Nghiệp, Các Em Cựu Học Viên NLS Bình Dương và Gia Đình,

Đón NĂM MỚI  QUÝ TỴ 2013 với mọi điều như ý, thịnh vượng, hạnh phúc, và thật dồi dào sức khỏe

Bạch Thị Vàng và Gia Đình
Nguyễn Thị Thu và Gia Đình 
Đặng Tấn Lung và Huỳnh Thị Hương
Vương Thế Đức và Gia Đình
Ngô Hữu Giao và Gia Đình