alt

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

Kính chúc Thầy Cô và các bạn NLS cùng gia quyến
một mùa Giáng Sinh vui vẻ
một Năm mới an bình & hạnh phúc
 
Đặng-Tấn-Lung & Huỳnh-Thị-Hương