alt

Kính chúc quý Thầy Cô,
quý bạn cựu học viên NLSBD,
Ban Biên Tập Trang Nhà,
cùng quý quyến,
một mùa Giáng Sinh An Bình, Hạnh Phúc,
một Năm Mới 2013 An Khang, Thịnh Vượng.
 
Gia Đình Cúc Nguyễn