alt
 
THÂN MẾN CHÚC CÁC BẠN NLS/BD VÀ GIA QUYẾN
MỘT GIÁNG SINH 2012 BÌNH AN,HẠNH PHÚC
VÀ NĂM MỚI 2013 AN KHANG,THỊNH VƯỢNG VÀ MỌI SỰ NHƯ Ý.
 
Huỳnh Kim Ngọc và Gia Đình