Xuân Nhâm Thìn đến

Xin kính chúc Quý Thầy Cô và thân chúc các bạn

Tân niên, Tân phúc, Tân tri kỷ, Vạn lộc, Vạn tài, Vạn công danh

Lộc biếc, Mai vàng, Xuân hạnh phúc, Đời vui, Sức khỏe, Tết an khang.

Quách Ngọc Lan