Nhận được tin vui
 
Anh Chị Phạm Văn Thế & Thái Mỹ Linh (MS K2)

vừa có thêm cháu nội gái trong năm mới

Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu gái cưng
Lily Rose Phạm
mau ăn chóng lớn.

 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương