alt

Kính chúc Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị cùng thân quyến một Mùa Giáng Sinh đầm ấm, hạnh phúc, thật nhiều ơn phước và Một Năm Mới an khang, thịnh vượng, thật nhiều sức khoẻ

Ban Điều Hành Hội
Ban Biên Tập Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
 
Nhac Giáng Sinh
{auto displayheight="0" height="180" width="195" autostart="true" plthumbs="true" shuffle="false" repeat="list" pbgcolor="#f5f5f5" pfgcolor="#000000", phicolor="#669157" showstop="true"}Christmasplaylist.xml{/auto}
Dùng nút điều khiển để nghe/tắt