Nhận được tin vui
 
Chị Nguyễn Quan Huy (Loan)
K5-MS

vừa được thăng chức Bà Ngoại
Thân chúc mừng bạn và
chúc cháu gái cưng
mau ăn, chóng lớn
Cháu Chloe
Sinh ngày 1 tháng 11 năm 2021 lúc 8:47
nặng  6 pound 6 oz
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương