Nhận được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Tấn Thành (MS 69-72)
Westminster, California
sẽ làm Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam

Nguyễn Tấn Long

sánh duyên cùng
Nguyễn Hồng Phượng

 
Ái Nữ của
Ông Nguyễn Văn Khánh
Bà Nguyễn Thị Xuân Trang
Savannah, Georgia
 
Hôn lễ được cử hành vào lúc 10:00 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017
tại tư gia, Westminster, California
 
Thầy Cô và Bạn bè chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương