Nhận được tin vui
Anh Chị Nguyễn Quan Huy
MS-K5
Austin, Texas - USA
 
  Tổ chức Lễ Vu Quy cho Ái Nữ
 
Caroline Thanh Nguyễn
 
sánh duyên cùng
 
Tim Phan
 
Quý Nam của
Ông Bà Phan Bính
 
Hôn lễ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017
tại tư gia
Austin, Texas - USA
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương