Cháu Jamie Trần con của Anh Chị Trần Nhật Duật (MS Khóa 2)
vừa tốt nghiệp trường UCLA ngày 17-6-2017
 
 
 
 
 
Cháu Phạm Thiên Vũ con của Anh Chị Phạm Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Phụng (CT & MS Khóa 2)
vừa tốt nghiệp trường UCR ngày 17-6-2017
 
 
 
 
 
Cháu Nguyễn Thị Kim Chi con của Anh Chị Nguyễn Hùng Sơn & Nguyễn Ngọc Nhân (MS Khoá 3)
vừa tốt nghiệp trường UCSD ngày 18-6-2017
 
 
 
 
Cháu Nguyễn Tuấn Anh con của Anh Chị Nguyễn Văn Có & Lê Thị Bình Minh (CT Khóa 3 & MS Khoá 7)
vừa tốt nghiệp MBA trường UCSD ngày 18-6-2017
 
 
Chúc mừng, chia sẻ niềm vui cùng:
 
Anh Chị Trần Nhật Duật
Anh Chị Phạm Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Phụng
Anh Chị Nguyễn Hùng Sơn & Nguyễn Ngọc Nhân
Anh Chị Nguyễn Văn Có & Lê Thị Bình Minh
 
Mừng các cháu đã thành công trong việc học, đã bỏ công khó vì tương lai của chính bản thân, cùng lúc phần nào đền đáp công ơn sinh thành, sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ.
Chúc các cháu tiếp tục gặt hái những thành quả mới và luôn thăng tiến trong sự nghiệp.
 
Thay mặt Thầy Cô, Bạn Hữu NLS Bình Dương 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương