Xin san sẻ tin mừng cháu Adelyn My-Thanh Lê vừa chào đời ngày 25 tháng 01 năm  2017 tại San Diego, California
 
Thay mặt Thầy Cô, bạn bè chúc mừng Ông Bà Ngoại Phạm Văn Nghĩa - Nguyễn Thị Phụng 
 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương