Xin san sẻ tin mừng cháu Harmony Phạm vừa chào đời ngày 27 tháng 3 năm  2016 tại Houston, Texas
Thay mặt Thầy Cô, bạn bè chúc mừng Anh Chị Nghĩa Phụng lên chức Ông Bà Nội.
 
Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương