Danh Sách Tham Dự
 
Đại Hội NLSBD HN Kỳ VI
 
 

   

Updated: 6/6/2023   
Tên
Khóa / Ngành
Đến Từ
Số Người
Tham Dự
Ngày 
   Tham Dự    (Tiền, ĐH, Hậu)
Lệ Phí  (USD)

 

Ủng Hộ

Đại Hội

 
 Tham dự
Du Lịch
Ghi Chú
QUÝ THẦY CÔ NLSBD
 
 
 
 
 
 
 
 
Thầy Cô Vương Thế Đức GS CN & Việt Văn Canada 2 T, ĐH, H Miễn Phí   2  
Cô Bạch Thị Vàng GS CN Hawaii, CA 1 T, ĐH, H Miễn Phí   1  
Thầy Cô Đặng Tấn Lung & Huỳnh Thị Hương
GS TL
GS CN
San Jose, CA 2 T, ĐH, H Miễn Phí      
Thầy Cô Ngô Hữu Giao GS TL San Jose, CA 2 T, ĐH, H Miễn Phí      
Cô Nguyễn Thị Thu GS CN San Jose, CA 1 T, ĐH, H Miễn Phí      
Thầy Cô Huỳnh Văn Công GS CT Australia 2 T, ĐH, H Miễn Phí      
Cô Nguyễn Thị Kim Chi GS CT Cần Thơ, Vietnam 1 T, ĐH, H Miễn Phí   1 Đã có VISA
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng GS CN Garden Grove, CA 2 T, ĐH, H Miễn Phí      
Thầy Cô Trần Hào GS TLH Virginia 2 T, ĐH, H Miễn Phí   2  
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới KS/KS California 2 ĐH Miễn Phí      
Thầy Cô Nguyễn Sum GS TLH California 2 ĐH Miễn Phí      
Cô Phú Ngọc Quang GS California 1 ĐH Miễn Phí      
    Tổng Số   20          
QUÝ THẦY CÔ NLS TRƯỜNG BẠN                
                 
                 
                 
THÂN HỮU CỦA HỘI                
Nguyễn Thị Cúc Bạn Chị Thủy San Jose, CA 1   Miễn Phí Viết Thư Pháp    
Nguyễn Thị Thu Thủy Vợ bạnTrần Nguơn Long San Jose, CA 1   Miễn Phí   1  
Nguyễn Thị Dung NLS Long An San Jose, CA 1   Miễn Phí   1  
Bùi Thị Loan
 
Vợ bạn Nguyễn Quan Huy Texas 1   Miễn Phí Ủng hộ cà phê 1  
    Tổng Số  4          
                 
CỰU HỌC VIÊN NLSBD                
Lưu Xẻn & Dâu NLS K2/CT Texas 2 T, ĐH, H 160
Ban tổ chức
Quà tặng
2  
Phạm Văn Nghĩa &
Nguyễn Thị Phụng
K2/CT
K2/MS
California 2 T, ĐH, H 160
Ban tổ chức
Con gái
Phạm Hồ Vân
ủng hộ 500
2  
Nguyễn Văn Có &
Lê Thị Bình Minh
K3/CT
K7/MS1
California 2 T, ĐH, H 160
Ban tổ chức
Quà tặng
Tặng Costco cash rewards $349.14
   
Trần Thị Hường & Rể NLS K3/CN2 Texas 2 T, ĐH, H 160
Ban tổ chức
140
2  
Trần Văn Hai K2/CN1 Tennessee 1 T, ĐH, H 80 Ban liên lạc    
Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS
Chị Lê Ngọc Anh
K1/CN Minesota 2 T, ĐH, H   Ban tổ chức    

Trần Đình Thảo & Dâu NLS

K3/CT Utah 2 T, ĐH, H 160

Ban tổ chức

100

   
Lê Nguyên Lễ & Dâu NLS
Chị Lê Lâm
K2/MS Texas 2 T, ĐH, H   Ban văn nghệ    
Nguyễn Thạc Thăng K1/CT California 1 T, ĐH, H 80      
Hàn Hoài Nguyên K5/CT California 1 T, ĐH, H 80 120   Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Trương Thị Thu Tịnh
K3/CN2
Philadelphia 1 T, ĐH, H 80 120    
Nguyễn Văn Nghĩa & Dâu NLS
K2/MS
California 2 T, ĐH, H 160 Trồng hoa trang trí  Đại Hội 2  
Nguyễn Thanh Long
K2/CN
California 1 T, ĐH, H        
Nguyễn Thanh Dũng
K3/CT
California 1 T, ĐH, H        
Phạm Văn Thế & Dâu NLS
Chị Thái Mỹ Linh
K2/MS
California 2 T, ĐH, H 160   2  
Lê Thị Sinh
K1/CN
Florida 1 T, ĐH, H        
Phan Tấn Lợi K2/CT California 1 T, ĐH, H        
Nguyễn Ngọc Nhân K3/MS California 1 T, ĐH, H     1  
Nguyễn Tấn Thành K2/MS California 1 T, ĐH, H 80 80    
Lê Văn Năm & Dâu NLS K2/CT Tennessee 2 T, ĐH, H 160 340    
Nguyễn Thị Phượng K6/MS2 Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí   1  
Bùi Thị Ngọc Hương K6/MS2 Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Đã gửi thư mời
Nguyễn Thị Minh Mẫn K5/CN2 Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Đã gửi thư mời
Võ Thị Huệ K5/CN2 Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí   1
Đã có VISA
Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Nguyễn Thị Ngọc Xuyến K5/CN1 Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí   1
Đã có VISA
Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Võ Thị Nguyệt Ánh K5/CN1 California 1 T, ĐH, H 80      
Phạm Thanh Trước & Rễ NLSBL K5/CN1 Virginia 2 T, ĐH, H        
Nguyễn Thị Thanh Yến K6/MS2 Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Đã gửi thư mời
Thụy Chi & Bạn K4/CN Maryland 2 T, ĐH, H 160 100    
Nguyễn Thị Bạch Yến K1/MS California 1 T, ĐH, H 80      
Nguyễn Thị Bảy K2/CN1 California 2 T, ĐH, H        
Phan Thị Thuyết & Rể NLS K1/CN California 2 T, ĐH, H        
Đoàn Văn Quýt & Dâu NLS
Chị Tina Đoàn
K1/CN Texas 2 T, ĐH, H        
Soleh & Dâu NLS
Chị Bùi Ngọc Xuyến
K3/CT Texas 2 T, ĐH, H     2  
Lê Thị Thu Hà K1/MS California 1 T, ĐH, H        
Nguyễn Thanh Phước K2/CN1 California 1 T, ĐH, H        
Lê Chí Thành K6/CT Minnesota 2 T, ĐH, H        
Đặng Thị Lượng K6/MS Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Đã có VISA
Lê Ngọc Mai K6/MS Viet Nam 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Đã có VISA
. .   . .       .
Nguyễn Anh Tài & Dâu NLS K3/MS Georgia 2 T, ĐH, H 160      
Nguyễn Phi Hữu
K3/MS Italia 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Nguyễn Duy Phước K3/MS Canada 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Phan Thế Nhân K3/MS Australia 1 T, ĐH, H Miễn Phí     Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Huỳnh Văn Tứ
K3/CT
Viet Nam.
1
T, ĐH, H Miễn Phí     Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Võ Tấn Công
MS2-K6
California 2 T, ĐH, H        
Trần Văn Hồi
K7/CT
Viet Nam
1
T, ĐH, H Miễn Phí     Đã gửi thư mời
Nguyễn Thị Kim Dung
K5/CN1
Canada
2
T, ĐH, H
Miễn Phí cho 1 người
    Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Nguyễn Anh Tuấn A
K5/CN1
California
1
T, ĐH, H       Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Nguyễn Anh Tuấn B
K5/CN1
California
1
T, ĐH, H       Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Lê Vĩnh Phước
K5/CN1
Texas
1
T, ĐH, H       Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Nguyễn Kim Quan
K3/CN
North Carolina
1
T, ĐH, H       Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Trịnh Xuân Đức
K4/MS
San Diego, CA
1
T, ĐH, H        
Phan Văn Đây & Dâu NLS
Chị Nguyễn Thị Lợi
K3/CN
Houston, TX
2
T, ĐH, H 160   2  
Nguyễn Mạnh Toàn
K3/CN2
San Diego, CA
2
T, ĐH, H        
Huỳnh Thị Mỹ Hiệp
K8
Virginia
1
T, ĐH, H     1  
Nguyễn Thành Hiệp
K5/CT
Florida
2
T, ĐH, H        
Vũ Huy Hải & Dâu NLS
Chị Lê Thị Mỹ Hường
K2/CT
Viet Nam
2
T, ĐH, H Miễn Phí cho 1 người    
Đã gửi thư mời
Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Vũ Huy Sơn & Dâu NLS
Chị Võ Thị Tiên
K2/CT
Viet Nam
2
T, ĐH, H Miễn Phí cho 1 người    
Đã gửi thư mời
Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Ôn Cầu & Dâu NLS
Chị Phạm Thị Quốc Túy
K2/CT
Viet Nam
2
T, ĐH, H Miễn Phí cho 1 người    
Đã gửi thư mời
Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Nguyễn Thanh Thiện & Dâu NLS
K5/CT
Viet Nam
2
T, ĐH, H
Miễn Phí cho
1 người
 
   
Đã gửi thư mời
Cánh Chim Nâu vừa tìm về Tổ Ấm
Phạm Thanh Minh
K5/CN2
Viet Nam
1
T, ĐH, H
Miễn Phí
 
1
 
    Tổng Số  
87
      29