{youtubejw width="600" height="475"}_2aMDtpml1g{/youtubejw}
 
Mời thưởng thức nhạc và chiêm ngưỡng những bức chân dung vẽ các minh tinh, tài tử nổi tiếng bằng bút chì của hoạ sĩ người Ba Lan, Krzysztof Lukasiewicz
 
 
Shakira

 
Rihanna

 
Michael Jackson

 
Angelina Jolie

 
Brad Pitt

 
Mel Gibson

 
Keira Christina Knightley

 
Jack Nicholson

 
Patrick Swayze

 
Roman Polanski

 
Morgan Freeman

 
Charlize Theron

 
Kasia Cichopek

 
Colin Farrell

 
Diane Kruger

 
Sean Connery

 
Meg Ryan