Bạn Trần  Kim Chi kính mời Thầy Cô và các anh chị cùng xem một màn xiếc vui