Có một bà đến phòng mạch một bác sĩ chuyên khoa về sắc đẹp và hỏi cách giảm cân. Vốn là người quen nên bác sĩ biết gia đình của bà khách có trang trại và nuôi nhiều ngựa thể thao nên đã khuyên:

“Nếu bà chịu khó tập thể dục hay cưỡi ngựa khoảng 1 giờ mỗi ngày thì sẽ giảm cân trong một thời gian ngắn!”

 Khoảng độ tháng sau, vị bác sĩ tình cờ đi ngang trang trại của người khách quen, gặp bà khách đang cưỡi ngựa. Sau khi chào hỏi, bà khách khoe là đã nghe lời khuyên cưỡi ngựa mỗi ngày ít nhất một giờ. Nhìn bà, rồi nhìn con ngựa đang thở hổn hển, cảm thấy hối hận vị bác sĩ ngần ngừ bảo:

“Tôi không nghĩ việc tôi khuyên bà cưỡi ngựa đạt hiệu quả lắm!"

“Không, không, trong tháng qua tôi giảm ít nhất một vài cân"

Vị bác sĩ một lần nữa nhìn bà khách, rồi nhìn con ngựa.

"Tội nghiệp, nó giảm ít nhất 30 cân!" Ông nói thầm với mình.