Cô gái chạy xe đạp qua biên giới với hai bao cát trên lưng, chạy đến chỗ mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra, cô nói chỉ là cát, hai anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao xuống kiểm tra.

Sau một hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không và cứ thế 2 năm liền cô chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng.

Sau này 1 trong hai anh biên phòng đã nghỉ việc, gặp cô và hỏi:

 

" Tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết mày buôn lậu cái quái gì nữa?”

Cô gái trả lời: “Em buôn lậu xe đạp ạ!”