Đến phi trường, tôi nghe chột dạ, vào toilet vừa ngồi xuống, bất chợt toilet kế bên có tiếng người hỏi:
- Khỏe không anh?
Hơi ngại ngại, kỳ kỳ, nhưng cũng lịch sự trả lời:
- Dạ cũng khỏe
Kế bên:
- Sao rồi?
- Dạ mới ngồi xuống nên chưa biết.
Kế bên:
-Xong tui qua bên đó được không?
- Không, đang bận!
Kế bên: 
- Khoan... chờ chút tui gọi lại nghe!... Có thằng khùng nào kế bên cứ xía vô câu chuyện của mình hoài.