Một vị cảnh sát công lộ ra lệnh cho một chiếc xe dừng lại vì chạy tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Người lái xe là một bà cụ tóc vàng khoảng trên dưới 70. Viên cảnh sát công lộ hỏi:

"Tại sao bà lái xe quá chậm trên xa lộ?"

"Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!" Vừa nói bà vừa chỉ vào tấm bảng trước mặt.

"Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà bảng cho biết hiện giờ bà đang chạy trên xa lộ 20."

Viên cảnh sát đưa mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:

"Có lẽ, theo ông nói, thì chúng tôi vừa ra khỏi xa lộ 240."