Năm Mới mời tất cả cùng thưởng thức nhạc xuân thực hiện bởi Trúc Hồ Music.