Mời tất cả cùng thưởng thức những tấu khúc trữ tình vượt thời gian được lồng trong phim khá nổi tiếng, "Sabrina."
Riêng tặng cho những ai hồn vẫn còn đẫm ướt, tim vẫn còn thổn thức bởi những nốt nhạc nỉ non rót vào hồn như những tiếng sóng rì rào, mơn trớn vỗ bờ.