CoOanhTinh
ManTinh
ManTinhPhiCoOanhLoan
TinhMan
TinhManLoanPhi
UtEmMS
1/6 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Trong chuyến về thăm quê nhà, Thu Tịnh tìm thăm viếng Cô Oanh và bạn bè cũ (2012-02-07)