IMG_2380a
IMG_2381a
IMG_2383a
IMG_2384a
IMG_2389a
IMG_2540a
IMG_2542a
IMG_2542b
IMG_2543a
IMG_2544a
P1100351a
P1100352a
P1100353a
P1100355a
P1100356a
P1100357a
P1100365a
P1100367a
P1100370a
P1100372a
01/20 
start stop bwd fwd
 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng rời nơi giá tuyết đi Nam Cali thăm bạn bè và học trò. (Đầu năm 2012)