DSC_0406
DSC_0407
DSC_0411
DSC_0414
DSC_0416
DSC_0419
DSC_0421
1/7 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.

Nhân anh Lư Thanh Sơn và chị Lê Thị Nguyệt Minh từ Úc sang Miền Nam California thăm Mẹ bị bệnh, ngày 14-2- 2017, dù thật bận rộn nhưng anh Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Có từ một thành phố lân cận cũng ráng thu xếp vừa đến thăm bà Cụ, vừa hội ngộ với những người bạn học ở thế kỷ trước đã gần 50 năm chưa một lần được gặp sau khi rời Trường.