Em ơi, thu về rồi đó
Lá vàng có ngập lối xưa?
Bên kia em còn thương nhớ
Bên nầy dầu dãi nắng mưa
 
Em ơi, thu về rồi đó
Chiều buồn có gió heo may?
Theo em bước chân thật khẽ
Vỗ về sợi tóc em bay
 
Em ơi, thu về rồi đó
Em còn đếm giọt mưa ngâu?
Tình ta trăm năm cách trở
Chỉ mong Ô Thước bắt cầu!
 
Em ơi, thu về rồi đó
Lối về có nắng vàng rơi?
Bước em có người đưa đón?
Bước ta hiu hắt một đời!
 
Em ơi, thu về rồi đó
Có còn nhớ đến thu xưa?
Nhớ nhung chỉ là nhung nhớ
Còn chăng là chút hương thừa!!!
 
Phạm Văn Thế (MS K2)