Cám ơn bạn cho tôi khoảng khắc,
Gặp Thầy Cô bạn cũ của một thời.
Áo Nâu xưa, những xúc động bồi hồi,
Thương nhớ quá… thuở tụi mình cắp sách.
Ngồi cạnh dùm ai đó…
Nhưng vẫn chừa khoảng cách!?
Bóng hình xưa, những khoắc khoải đợi chờ.
“Nhớ xưa Ai để tóc thề
Bây chừ gặp lại, tóc đà thôi bay”.
Cám ơn ai, dáng đứng liêu trai
Dáng ngồi e-ấp thẹn thùng buâng khuâng.
Nghìn năm vẫn bóng tình thâm
Sông kia vẫn chảy, mây trời vẫn bay.
Còn chăng một cọng tóc mai.
Xin làm kỷ niệm, dáng Ai một thời.

 

Hai Râu
Thương nhớ về ĐH3/NLSBD
22-8-15