alt{jcomments on}Sừng sửng cô thân giữa biển trời.
 
 Soi đường lữ khách vượt trùng khơi.
 
 Năm tháng thi gan cùng sóng gió.
 
 Lòng trong dạ sáng chẳng đổi dời.


Nguyễn Thượng Hạng