Mận Trung Lương trái hồng, trái tím
Khóm Cái Bè ngọt lịm đầu môi
Chàng ơi không ở thì thôi
Sao chàng lại nỡ buông lời trách than
 
Dâu Gò Công trái vàng, trái đỏ
Cam Mỹ Tho mỏng vỏ nước nhiều
Chiều chiều nghe tiếng vịt kêu
Chàng đi cho thiếp bao nhiêu nỗi buồn
 
Ổi Cái Mơn thịt dòn không hột
Mít Ô Môn múi ngọt tròn to
Ngày đi chàng có dặn dò
Con thơ dạy dỗ - chăm lo mẹ già
 
Dưa Cờ Đỏ mỏng da thịt chắc
Nhãn Cái Vồn nhỏ hột nồng hương
Chàng đi chẳng chút vấn vương
Thiếp đành ở lại chín thương mười chờ
 
Ngày đi chàng có lời thề
Bắt cầu sông Hậu – anh về với em
 
Ngày nay sông Hậu có cầu
Chàng còn biền biệt để sầu thiếp mang !!!
 
Phạm văn Thế (MS)