alt

Đò chiều vắng bóng khách qua sông,
Gát máy, neo thuyền, dạ trống không,
Lục bình tim tím trôi lờ lững,
Độc ẩm ngân nga khúc nỗi lòng.
Đò đưa bao chuyến không ngừng nghỉ
Khách bước qua sông có nhớ gì?
Ai còn, ai mất, ai vinh, ai nhục...
Món nợ trần ai,
Không vay, không mượn, không lãi, không đòi.
Dòng sông hờ hửng, con đò nhỏ,
Ông lão ngày xưa, thuyền mất bến
Khách vội sang sông, bỏ lại Người.

Hai Râu
CN 4-11-14