alt
 
Mùa Hạ mưa buồn năm 74
Sư môn cách trọn tháng năm dài
Xa nhau từ độ ta cất bước
Đi lập nghiệp đời, lập tương lai
Ta lữ khách, chơi ngông thuở nhỏ
Xem cuộc đời là những trò chơi
Ngao du khắp nơi tìm hạnh phúc.
­­­­­­­­­­­­
Lòng vẫn nhớ hoài Bình Dương ơi!
 
Một sáng nọ trở về chốn cũ.
Tìm bạn bè trong nỗi nhớ mong.
Ghé Bà Chiểu là nhà Minh Ngọc.
Ngã Bảy đây; Hữu Phước kia rồi!
Hữu Phước!  Minh Ngọc! không còn nữa.
Lòng ngậm ngùi, bạn bỏ ta đi.
Nghĩa trang buồn xin hiểu giùm ta.
Thương và nhớ lắm Ngọc, Phước ơi!!!
 
Thắm thoát bây giờ đà sáu mươi
Tóc xanh nay đã thành đầu bạc.
Lòng vẫn nhớ về Bình Tuy ơi!
Lộc, Thông, Dung, Thục, Hiệp, Thành nữa.
Bốn mươi năm, nay có một ngày;
Gọi tha thiết tình “Nông Lâm” yêu dấu!
Ai khóc? Ai cười? Ai thanh thản!?
Ai ngậm ngùi nhớ chuyện trường xưa.
 
Từ thuở đồng môn lưu luyến ấy
Có́ bạn Trọng Hiệp trọng nghĩa khí…
Sao giờ? sầu thảm quá Hiệp ơi!!!
“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”
Bạn mình ơi... ta không giúp được!
Chỉ mong chờ sư đệ gần, xa.
Giúp bạn Hiệp trong cơn hoạn nạn.
Mai, “Ta” có gục ngã bên đường.
Xin hãy gọi mình là cố nhân.
 
Ghi chú:
* Ngả Bảy: Lý Thái Tổ.
* Phước : Lê Hữu Phước ( học NLS Bảo Lộc và NLS Bình Dương)
* Ngọc : Nguyễn Thị Minh Ngọc ( học NLS Bảo Lộc và NLS Bình Dương)
* “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ…” ( tục ngữ̉)
 
Viết tại  Saigon, ngày 14 tháng 10 năm 2014
Nguyễn Văn Hiền (MS2 K4)
Số di động: 0902.019.039
 
alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alt