Em đi dưới nắng, trời Dallas
Dù lộng nghiêng che, má đỏ hồng
Tôi người viễn sứ, xa xôi lắm
Nhớ thủa đầu tiên, say nắng tình...
 
"Em về dưới Búng
cho tôi nhắn...
có ngọn gió nào...?          
tóc em bay
có ai đứng đợi bên ngoài cổng
tan trường hanh nắng bước theo sau"
 
Bao năm xa cách, bây giờ gặp
Tóc hết thôi bay
Tóc ngắn rồi!
Môi cười má đỏ
Duyên ai đó...
 
Trời hanh nắng nóng
Lòng tôi lạnh
Nắng của bây giờ
Nắng của ai...?
 
Hai-Râu TN 1-8-11