alt
 
"Sẩ y cha còn chú...
Sẩ y mẹ bú dì"
Câu ca dao ngày xưa con học,
Dẫu phương nào, con vẫn nhớ  ơn Cha.
 
Công Cha như núi Thái-Sơn,
Thương con nghiêm khắc roi đòn, vọt đau.
Cha là người bạn trên đời,
Dạy con từng bước làm người thiện lương.
 
Sống sao thẳng đứng vuông tròn,
Sống sao cho đáng là người con ngoan.
Ðường đời dẫu có gian nan,
Nhớ Cha đứng dậy thẳng đường mà đi.
 
Thương Cha từ thuở xuân thì,
Nhìn Cha tóc đã bạc màu muối tiêu.
Dù cho cuộc sống trăm chiều,
Suốt đời con vẫn một lòng thương Cha.
 
Hai Râu 20-5-13
Viết tặ ng những người Cha nhân ngày lễ Fatherday 2013.