Trở lại cố hương, tuổi đã già,alt
Tay run, chân yếu, tóc sương pha.
Cảnh cũ, người xưa, nay đã đổi,
Tang thương dâu bể, xót lòng ta.

Về lại chốn xưa, bóng chiều tà,
Bạn cũ, trò xưa, nhận không ra.
Kỷ niệm tìm về, qua ký ức,
Tiếng lòng hòa điệu, khúc hoan ca.

Mừng vui chi xiết, giờ tái ngộ,
Ngậm ngùi biết mấy, lúc chia phôi.
Ân tình xin được chia hai nửa,
Một nửa cho ta, một nửa người.

Từ giã người thân, bước ngập ngừng,
Rời xa quê cũ, mãi vấn vương.
Thân ở quê người, tâm quê mẹ,
Quê hương còn đó, vạn niềm thương.


NGUYỄN THƯỢNG HẠNG