alt

 

Hàng cây trơ lá bám đầy bông,
Gió lạnh từng cơn se sắt lòng,
Thương ai đội tuyết pha đầu bạc,
Lặng lẽ đi về giữa gió Đông.


Đường đời xuôi ngược lắm long đong,
Đói no, ấm lạnh vẫn một lòng,
Đem thân bồ liễu chia cam khổ,
Ngàn sau vẹn tiếng khách quần hồng.


Nguyễn Thượng Hạng

 


NHỚ BẠN


Chiều rơi le lói sợi nắng hồng,
Thư cưu lẻ bạn khóc ven sông,
Ân tình theo nước trôi ra biển,
Bên sông còn lại nỗi nhớ mong.

Mây xanh lam, mây ửng sắc hồng,
Du tử hoài hương, đứng bên song,
Trông về cố quận, xa thăm thẳm,
Đất lạ sầu vương ngập cõi lòng.


Nguyễn Thượng Hạng