alt

 

 

Tết đến nhà nhà đón Xuân sang,
Thịt cá, bánh dưa dọn cổ bàn.
Ngoài sân, mai đào khoe sắc thắm,
Trong nhà, liểng đối xếp đôi hàng.
Trẻ nhỏ xêng xang quần áo mới,
Người gìa khai tiệc pháo nổ ran.
Năm mới, Xuân về vui đoàn tụ,
Khắp nơi, rộn rả tiếng cười vang.

 
Nguyễn Thượng Hạng

 

Vịnh Con Rồng

Đầu danh tứ linh vốn ta đây,
Ngày ngày bay lượn ẩn trong mây.
Cần nước tưới tiêu khi nắng hạ,
Hô phong ,quán vũ cậy tay nầy.

                Thừa lịnh thiên đình trấn biển Đông,
Chăm lo việc nước nào ngại công.
Chỉ tiếc có danh không có thực,
Thế nhân ngờ mãi chuyện có không.


Nguyễn Thượng Hạng

 

Câu đối riêng cho năm Thìn:

Năm Thìn nước lụt, vườn không, ruộng trống, muôn dân khổ.
Cửu Long sóng lặng, mưa hòa, gió thuận, thiên hạ vui.

Câu Đối Tết:

Nhâm Thìn về, gặp hội Long vân, cá vượt vũ môn, hóa Rồng.

Mời quí vị và các em hưởng ứng viết lời đối.